Skip to content
Կայքը գործարկման փուլում է
Close
Hit enter to search or ESC to close

Գնումներ

Անշարժ գույքի գնահատման ծառայություններ մատուցելու մրցույթի կազմակերպման վերաբերյալ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է ՀՀ արդարադատության նախարարի 29.07.2016թ. № 321-Ա հրամանով հաստատված մրցութային հանձնաժողովի 25.01.2021թ. որոշմամբ: Պատվիրատու Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն)  հայտարարում է մրցույթ, որն անցկացվելու է ՀՀ կառավարության 02.03.2006թ. № 417-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով: Մրցույթին  մասնակցելու հայտ կարող է ներկայացնել ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, ով ունի օրենքով սահմանված կարգով անշարժ […]

Անշարժ գույքի գնահատման ծառայություններ մատուցելու մրցույթի կազմակերպման վերաբերյալ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է ՀՀ արդարադատության նախարարի 29.07.2016թ. № 321-Ա հրամանով հաստատված մրցութային հանձնաժողովի 21.10.2020թ. որոշմամբ: Պատվիրատու Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն)  հայտարարում է մրցույթ, որն անցկացվելու է ՀՀ կառավարության 02.03.2006թ. № 417-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով: Մրցույթին  մասնակցելու հայտ կարող է ներկայացնել ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, ով ունի օրենքով սահմանված կարգով անշարժ […]

Հոգեբանական մասնագիտացված ծառայություններ մատուցելու մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի 04.06.2020թ. № 523 հրամանով հաստատված մրցութային հանձնաժողովի 21․10․2020թ. որոշմամբ: Պատվիրատու Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն)  հայտարարում է երեխաների տեսակցությունների կազմակերպման կամ երեխաներին մեկ ծնողից մյուսին հանձնման վերաբերյալ Ծառայությունում հարուցված կատարողական վարույթներով հոգեբանական մասնագիտացված ծառայություններ մատուցելու մրցույթ: Մրցույթին  մասնակցելու հայտ կարող է ներկայացնել ցանկացած անձ, ով […]

Պահպանության ժամկետը լրացած և պահպանության ոչ ենթակա փաստաթղթերը ոչնչացնելու համար մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի 22.05.2020թ. № 417 հրամանով հաստատված մրցութային հանձնաժողովի 21.10.2020թ. որոշմամբ: Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն)  վարչական շենքում գտնվող (ք. Երևան, Հալաբյան 41ա) պահպանման ժամկետը լրացած և պահպանության ոչ ենթակա փաստաթղթերը վերամշակման եղանակով ոչնչացնելու նպատակով Ծառայությանն անհրաժեշտ է նշված աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտացված կազմակերպություն: Մրցույթին մասնակցելու հայտ կարող […]

Տրանսպորտային միջոցների քարշակման ծառայություններ մատուցելու մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի 19.05.2020թ. № 388 հրամանով հաստատված մրցութային հանձնաժողովի 24.08.2020թ. որոշմամբ: Պատվիրատու Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն)  հայտարարում է տրանսպորտային միջոցների քարշակման ծառայություններ մատուցելու մրցույթ՝ կատարողական վարույթներով առգրավման ենթակա տրանսպորտային միջոցները Ծառայության հատուկ պահպանվող տարածք տեղափոխելու համար: Մրցույթին  մասնակցելու հայտ կարող է ներկայացնել ցանկացած անձ, ով ունի […]

Ոսկյա իրերի շուկայական արժեքի գնահատման ծառայություններ մատուցելու մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի 19.05.2020թ. № 389 հրամանով հաստատված մրցութային հանձնաժողովի 13.07.2020թ. որոշմամբ: Պատվիրատու Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն)  հայտարարում է մրցույթ՝ Ծառայությունում հարուցված կատարողական վարույթների իրականացման շրջանակներում ոսկյա իրերի շուկայական արժեքի գնահատման ծառայություններ մատուցելու համար: Մրցույթին մասնակցելու հայտ կարող է ներկայացնել ցանկացած անձ, ով ունի նշված ծառայությունները մատուցելու […]

Շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի 19.05.2020թ. № 390 հրամանով հաստատված մրցութային հանձնաժողովի 13.07.2020թ. որոշմամբ: Պատվիրատու Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն)  հայտարարում է հարուցված կատարողական վարույթներով նախատեսված շինարարական, քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքների իրականացման մրցույթ: Մրցույթին  մասնակցելու հայտ կարող է ներկայացնել ցանկացած անձ, ով ունի նշված աշխատանքներն իրականացնելու համար համապատասխան տեխնիկական միջոցներ […]

Հոգեբանական մասնագիտացված ծառայություններ մատուցելու մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի-04.06.2020թ. № 523 հրամանով հաստատված մրցութային հանձնաժողովի 13․07․2020թ. որոշմամբ: Պատվիրատու Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն)  հայտարարում է երեխաների տեսակցությունների կազմակերպման, կամ երեխաներին մեկ ծնողից մյուսին հանձնման Ծառայությունում հարուցված կատարողական վարույթներով հոգեբանական մասնագիտացված ծառայություններ մատուցելու մրցույթ: Մրցույթին  մասնակցելու հայտ կարող է ներկայացնել ցանկացած անձ, ով ունի նշված […]

Պահպանության ժամկետը լրացած և պահպանության ոչ ենթակա փաստաթղթերը ոչնչացնելու համար մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի 22.05.2020թ. № 417 հրամանով հաստատված մրցութային հանձնաժողովի 22.06.2020թ. որոշմամբ: Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն)  վարչական շենքում գտնվող (ք. Երևան, Հալաբյան 41ա) պահպանման ժամկետը լրացած և պահպանության ոչ ենթակա փաստաթղթերը վերամշակման եղանակով ոչնչացնելու նպատակով Ծառայությանն անհրաժեշտ է նշված աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտացված կազմակերպություն: Մրցույթին մասնակցելու հայտ կարող […]

Տրանսպորտային միջոցների քարշակման ծառայություններ մատուցելու մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի 19.05.2020 թ. № 388 հրամանով հաստատված մրցութային հանձնաժողովի 25.05.2020 թ. որոշմամբ: Պատվիրատու Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն)  հայտարարում է տրանսպորտային միջոցների քարշակման ծառայություններ մատուցելու մրցույթ՝ կատարողական վարույթներով առգրավման ենթակա տրանսպորտային միջոցները Ծառայության հատուկ պահպանվող տարածք տեղափոխելու համար: Մրցույթին  մասնակցելու հայտ կարող է ներկայացնել ցանկացած անձ, […]

+374 60 713435