Skip to content
Կայքը գործարկման փուլում է
Close
Hit enter to search or ESC to close

Թափուր պաշտոնի և փորձագետ ներգրավելու մրցույթներ

Ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ Արագածոտնի մարզային բաժնի հարկադիր կատարողի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝  Ծառայության Արագածոտնի մարզային բաժնում 1 հարկադիր կատարողի (ծածկագրեր՝ 12-1ԴՀԾ-30.13-Ա/Հ/կ-6) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար: Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության հարկադիր կատարողի պաշտոնի հակիրճ նկարագրի, պաշտոնի անձնագրով սահմանված հիմնական գործառույթների ու թափուր պաշտոնին ներկայացվող պահանջների համառոտ նկարագրի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝  Պաշտոնի հակիրճ նկարագիրը: Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության […]

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ֆինանսական բաժնում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ֆինանսական բաժնում ֆինանսական հաշվետվությունները Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների վերածելու համար փորձագետ։  1․ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝ Կատարված աշխատանքների ստուգում ՀԾ հաշվապահ 7 (հանրային հատված) համակարգում,   Կատարված ծախսերի ստուգում` ըստ ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի,   Ստացված եկամուտների ստուգում՝ ըստ ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի,   Դրամական միջոցների ներհոսքի […]

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արագածոտնի մարզային բաժնում կատարողական վարույթների արխիվացման փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արագածոտնի մարզային բաժնում կատարողական վարույթների արխիվացման համար փորձագետ։  1․ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արագածոտնի մարզային բաժնում կատարողական վարույթների արխիվացման աշխատանքները օպերատիվ, պատշաճ, օրենքին համապատասխան կազմակերպելու համար։ 2․ Փորձագետ ներգրավելու ժամկետը՝ 3 (երեք) ամիս։  3․ Փորձագետի պարտականությունները՝ Ծառայությունում հարուցված կատարողական վարույթների արխիվացման գործընթացի կազմակերպումը,   արխիվացման համար […]

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում թարգմանիչ-փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության պաշտոնական կայքէջում ռուսերեն լեզվով թարգմանություններ կատարելու համար փորձագետ։ 1․ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության պաշտոնական կայքէջում ռուսերեն լեզվով թարգմանությունների կատարում։ 2․ Փորձագետ ներգրավելու ժամկետը՝ 3 (երեք) ամիս։ 3․ Փորձագետի պարտականությունները՝ Ծառայության պաշտոնական կայքէջում տեղադրված նյութերի պատշաճ, գրագետ և ժամանակին թարգմանությունների կատարում ռուսերեն լեզվով։ Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած […]

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում կատարողական վարույթների արխիվացման փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումներում կատարողական վարույթների արխիվացման համար փորձագետ։ 1. Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ստորաբաժանումներում կատարողական վարույթների արխիվացման աշխատանքները օպերատիվ, պատշաճ, օրենքին համապատասխան կազմակերպելու համար։ 2. Փորձագետ ներգրավելու ժամկետը՝           3 (երեք) ամիս։ 3․ Փորձագետի պարտականությունները՝ Ծառայությունում հարուցված կատարողական վարույթների արխիվացման գործընթացի կազմակերպումը, արխիվացման համար փաստաթղթերի հավաքագրումը, ուսումնասիրումը, […]

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում փորձագետ ներգրավելու համար

Կատարողական վարույթի կողմերի նույնականացման աշխատանքների իրականացման համար փորձագետ։ 1.Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝ – Կատարողական վարույթի կողմերի նույնականացման նպատակով՝ Ծառայությունում ներդրված Էլեկտրոնային վարույթների համակարգում անձնագրային հարցումների ավտոմատացված համակարգի նախագծում և համակցում առկա համակարգերի հետ, որը կապահովի ինչպես էլեկտրոնային եղանակով այնպես էլ թղթային կրիչներով ստացված կատարման ենթակա ակտերի կողմերի նույնականացումը ավտոմատ (ինքնաշխատ) եղանակով։ – Նախատեսվող փոփոխությունների նպատակն […]

Ծառայության Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա բաժնի պետի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝  Ծառայության Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-1ԴՀԾ-30.7-Գ/ԲՊ-1)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար: Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության տարածքային մարմնի բաժնի պետի պաշտոնի հակիրճ նկարագրի, պաշտոնի անձնագրով սահմանված հիմնական գործառույթների ու թափուր պաշտոնին ներկայացվող պահանջների համառոտ նկարագրի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Պաշտոնի հակիրճ նկարագիրը  Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության […]

Ծառայության Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն բաժնի պետի տեղակալի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝  Ծառայության Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն բաժնի պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 12-1ԴՀԾ-30.1- Գ/ԲՊ/Տ-1)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար: Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության տարածքային մարմնի բաժնի պետի տեղակալի պաշտոնի հակիրճ նկարագրի, պաշտոնի անձնագրով սահմանված հիմնական գործառույթների ու թափուր պաշտոնին ներկայացվող պահանջների համառոտ նկարագրի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Պաշտոնի հակիրճ […]

Ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ հարկադիր կատարողի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝  Ծառայության Երևան քաղաքի պետական բյուջեի օգտին բռնագանձումների բաժնում 3 հարկադիր կատարողի (ծածկագրեր՝  12-1ԴՀԾ-30.8-Ա/Հ/կ-4, 12-1ԴՀԾ-30.8-Ա/Հ/կ-11, 12-1ԴՀԾ-30.8-Ա/Հ/կ-12), Արմավիրի մարզային բաժնում 2 հարկադիր կատարողի  (ծածկագրեր՝  12-1ԴՀԾ-30.12-Ա/Հ/կ-7, 12-1ԴՀԾ-30.12-Ա/Հ/կ-8), Արագածոտնի մարզային բաժնում 1 հարկադիր կատարողի(ծածկագրեր՝ 12-1ԴՀԾ-30.13-Ա/Հ/կ-6), Տավուշի մարզային բաժնում 2 հարկադիր կատարողի (ծածկագրեր՝  12-1ԴՀԾ-30.16-Ա/Հ/կ-3, 12-1ԴՀԾ-30.16-Ա/Հ/կ-5), Սյունիքի մարզային բաժնում 1 հարկադիր կատարողի (ծածկագրեր՝ 12-1ԴՀԾ-30.18-Ա/Հ/կ-6)  թափուր […]

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումներում կատարողական վարույթների արխիվացման համար փորձագետ։ 1․ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ստորաբաժանումներում կատարողական վարույթների արխիվացման աշխատանքները օպերատիվ, պատշաճ, օրենքին համապատասխան կազմակերպելու համար։ 2․ Փորձագետ ներգրավելու ժամկետը՝           3 (երեք) ամիս։ 3․ Փորձագետի պարտականությունները՝ -Ծառայությունում հարուցված կատարողական վարույթների արխիվացման գործընթացի կազմակերպումը, -արխիվացման համար փաստաթղթերի հավաքագրումը, ուսումնասիրումը, վերջնական արխիվացումը  համապատասխան […]

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում ՏՏ ոլորտի փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում «Գրասենյակի վարման», «Արխիվի վարման», «Կատարողական վարույթների վարման», «Կատարողական վարույթների հաշվառման», «Հաշվետվությունների ստացման», «Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի կազմակերպման», «Դրամարկղի և դեպոզիտ հաշիվների վարման», «Հարցումների ավտոմատացված (էլեկտրոնային) համակարգ» առանձին ներդրված մոդուլների ներդաշնակ և արդյունավետ համակցման և կարգաբերման աշխատանքների ծրագիրն իրականացնելու համար փորձագետ։ 1. Ծրագրով  նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝ Ծառայությունում ներդրված՝ «Գրասենյակի վարման», «Արխիվի վարման», «Կատարողական վարույթների վարման», «Կատարողական վարույթների […]

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արմավիրի մարզային բաժնի Էջմիածնի տարածաշրջանի բաժանմունքում կատարողական վարույթների արխիվացման համար փորձագետի ընտրության կրկնակի գործընթացի վերաբերյալ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արմավիրի մարզային բաժնի Էջմիածնի տարածաշրջանի բաժանմունքում կատարողական վարույթների արխիվացման համար փորձագետի ընտրության գործընթացի արդյունքում փորձագետ չի ընտրվել։ Հայտարարվում է Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արմավիրի մարզային բաժնի Էջմիածնի տարածաշրջանի բաժանմունքում կատարողական վարույթների արխիվացման համար փորձագետի ընտրության կրկնակի գործընթաց։ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արմավիրի մարզային բաժնի Էջմիածնի տարածաշրջանի բաժանմունքում կատարողական վարույթների արխիվացման համար փորձագետ։ […]

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն բաժնում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն   բաժնի կատարողական վարույթների արխիվացման համար փորձագետ։ 1․ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝   Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ստորաբաժանումներում կատարողական վարույթների արխիվացման աշխատանքները օպերատիվ, պատշաճ, օրենքին համապատասխան կազմակերպելու համար։   2․ Փորձագետ ներգրավելու ժամկետը՝ 1 (մեկ) տարի։   3․ Փորձագետի պարտականությունները՝   Ծառայությունում հարուցված կատարողական վարույթների արխիվացման […]

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արմավիրի մարզային բաժնի Էջմիածնի տարածաշրջանի բաժանմունքում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արմավիրի մարզային բաժնի Էջմիածնի տարածաշրջանի բաժանմունքում կատարողական վարույթների արխիվացման համար փորձագետ։ 1․ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝   Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ստորաբաժանումներում կատարողական վարույթների արխիվացման աշխատանքները օպերատիվ, պատշաճ, օրենքին համապատասխան կազմակերպելու համար։   2․ Փորձագետ ներգրավելու ժամկետը՝   1 (մեկ) տարի։   3․ Փորձագետի պարտականությունները՝   Ծառայությունում հարուցված կատարողական վարույթների […]

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն բաժնում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ- Զեյթուն բաժնի կատարողական վարույթների արխիվացման համար փորձագետ։ 1․ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ստորաբաժանումներում կատարողական վարույթների արխիվացման աշխատանքները օպերատիվ, պատշաճ, օրենքին համապատասխան կազմակերպելու համար։ 2․ Փորձագետ ներգրավելու ժամկետը՝ 1 (մեկ) տարի։ 3․ Փորձագետի պարտականությունները՝ Ծառայությունում հարուցված կատարողական վարույթների արխիվացման գործընթացի կազմակերպում, արխիվացման […]

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ոլորտի բարեփոխման և գործունեության կատարելագործման համար փորձագետ  Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ոլորտի բարեփոխման, արդյունավետության բարձրացման և գործունեության կատարելագործման համար աշխատանքների իրականացում։ 2.Փորձագետ ներգրավելու ժամկետը՝  1 (մեկ) տարի։   3.Փորձագետի պարտականությունները Ծառայության գործառութային փոփոխությունների հետ կապված միջոցառումների ծրագրերի և անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթերի մշակում, Ծառայության ոլորտի բարեփոխման, արդյունավետության բարձրացման և […]

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու մրցույթի վերաբերյալ

Թափուր պաշտոնի անվանումը՝  Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Երևան քաղաքի և մարզային բաժինների հարկադիր կատարողներ: Նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու մրցույթին կարող են մասնակցել այն քաղաքացիները, ովքեր բավարարում են «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին»  ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածով և ՀՀ կառավարության 2004 թ. հունիսի  25-ի  № 926-Ն և 2015 թ. հոկտեմբերի 15-ի № 1177-Ն որոշումներով սահմանված պահանջները։ Մրցույթին մասնակցելու […]

Հայտարարություն թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից 2020 թվականի մարտի 4-ին տրված հայտարարության համաձայն՝  թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար հայտարարվել էր մրցույթ, որը պետք է կայանար 2020 թվականի ապրիլի 14-ին ժամը, 10:00-ին: Հաշվի առնելով, որ Ծառայությունն անցել է  աշխատանքի արտակարգ ռեժիմի, ինչը անհնար է դարձնում  հարկադիր կատարողի պաշտոնի նշանակվելու համար դիմած թեկնածուի ուսումնական դասընթացի պատշաճ կազմակերպման գործընթացը, թափուր […]

+374 60 713435